Vårdgivare

Jag vänder mig gentemot vårdgivare, privata som offentliga, företagshälsovård och försäkringsbolag. Idag har jag avtal med Sävelångens vårdcentral i Alingsås och Vårdcentralen Centrum i Alingsås.

  • Jag har gedigen utbildning inom KBT och är legitimerad psykoterapeut. 
  • Jag har arbetat med ett brett spektrum av diagnoser. 
  • Jag har också lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och kan vid behov även erbjuda rådgivning och vägledning relaterat till frågor om vägen tillbaka till ett arbetsliv som fungerar för respektive klient och för arbetsgivaren.
  • Jag kan också erbjuda vägledning när det gäller att hitta nya vägar på arbetsmarknaden, för den som inte kan gå tillbaka till sitt arbete.
  •  Jag har lång erfarenhet av samverkan med olika aktörer inom rehabiliteringskedjan (Kommuner, företag, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan)

Kontakta mig

Du som vill anlita mig sänder en förfrågan via formuläret eller e-post. Jag kontaktar dig via mail eller telefon, beroende på din förfrågan. .

Metoder vid terapi

Jag arbetar med de KBT-metoder som har godast evidens vid respektive tillstånd. Jag arbetar manualbaserat för specifika diagnoser men också med transdiagnostiska behandlingar som i studier visat sig lovande, främst Unified Protocol som är verksamt både vid ångest och depressionstillstånd. Jag arbetar också med Acceptance och Comitttment Therapy (ACT) som visat sig ha god effekt vid långvarig/kronisk smärta samt som komplement till andra behandlingar. Jag för också, då jag bedömer behov av det, in inslag av Compassionfokuserad terapi, som också är en terapiinriktning som visat sig verksam vid flera olika tillstånd för att sänka stress- och ångestnivåer. 

Arbetsinriktad rehabilitering

Jag har lång erfarenhet (13 år) av arbetslivsinriktad rehabilitering och god kunskap om Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regelverk och rehabiliteringsprocesser. 


 


”Vi har ett flerårigt välfungerande samarbete med Helena Fröjmark. Hon har en gedigen erfarenhet och stor yrkesskicklighet, vilket de patienter vi remitterat genom åren vittar om. Vi har endast fått höra goda omdömen och vi ser en god följsamhet till behandlingen.”
 

Eva Öhrvall, verksamhetschef Nötkärnan Sävelången
familjeläkare och BVC