Behov av terapi


Hos Alingsås KBT kan du bland annat få hjälp vid:

  •  Ångestproblematik, så som generaliserad ångest, social fobi, specifik fobi, sjukdomsångest, paniksyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och annan ångestproblematik. 
  • Depression, lindrig och medelsvår 
  • Stress- och utmattningsproblematik, allt från akut stressreaktion till utmattningssyndrom. 
  • Krisreaktioner
  • Smärta
  • Vägledning när det gäller att hitta nya vägar på arbetsmarknaden, för den som inte kan gå tillbaka till sitt arbete.


Är du behov av behandling?

Jag har avtal med bland annat Sävelångens vårdcentral i Alingsås. Klienter som går till denna vårdcentral kan remitteras till mig via sin läkare. 

Är du inte knuten till Sävelångens vårdcentral och vill anlita mig, välkommen att skicka en förfrågan via formuläret. Jag kontaktar dig sedan via mail eller telefon, beroende på din förfrågan.


 


”Jag har gått hos Helena i nästan ett år och har med hennes fantastiska hjälp och stöd hittat ett förhållningssätt till tankar och reaktioner som gör att min stressnivå har gått ner och mitt välmående har gått upp. Helena har lyssnat och gett mig nya perspektiv och hon har gett mig bra verktyg att använda i vardagslivet för att bryta invanda beteenden som inte gagnat mitt mående. Jag har träffat flera terapeuter innan men Helena är utan tvekan den absolut bästa. Tack Helena.”

Omdöme från en tidigare klient
 

"Jag har gedigen utbildning inom KBT och är legitimerad psykoterapeut. Jag har arbetat med ett brett spektrum av diagnoser och har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering."
 

Helena Fröjmark, Alingsås KBT