Om Alingsås KBT

Helena Fröjmark, Alingsås KBT

Alingsås KBT drivs av mig, Helena Fröjmark, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. 

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av mänskligt fungerande, vad som får människor att må bra, mindre bra, hur vi finner mening i vår tillvaro, hur vi relaterar till andra i både nära och mer professionella relationer, hur vi kan leva ett liv som blir mer meningsfullt för oss. 

Jag drivs av att hjälpa människor att hantera livet med allt vad det innebär. Jag vill hjälpa människor att komma en bit på vägen i att hitta en plats i tillvaron där ens starka sidor och resurser kommer till nytta. Ibland klarar man svårare livsperioder på egen hand, ibland behöver man stöttning och behandling för att komma vidare. 

Jag har en filosofie kandidatexamen i psykologi från Göteborgs universitet (180 hp). Jag har under min utbildning också studerat arbets- och organisationspsykologi (60 hp), pedagogik (60 hp) samt arbetsrätt. Jag har under många år arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering och omställningsarbete för människor med psykisk ohälsa, men beslutade mig år 2010 att studera vidare och även inrikta mig mer mot psykoterapi och behandlingsarbete. Efter genomförd grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning startade jag mitt företag 2012 med huvudfokus på KBT-behandling för klienter som söker vård inom primärvården. Jag har haft flera vårdcentraler som kunder sedan dess, både i Alingsås och på annan ort. År 2015 påbörjade jag vidareutbildning inom psykoterapi genom psykoterapeutprogrammet (3 år) och 2018 fick jag min legitimation som psykoterapeut.