Företagstjänster

Jag erbjuder tjänster för både medarbetare och chefer:

  • vägledande samtal för att hitta balans och eventuellt ny yrkesinriktning, för medarbetare som ligger i riskzonen för utmattning. 
  •  psykoterapeutisk behandling för medarbetare eller chef.
  • vägledning och stöttning i rehabprocessen för medarbetare och/eller chef
  • chefstöd i rehabiliteringsfrågor, t ex för att skapa ett klimat där medarbetare kommer till sin rätt. 
  • handledning för arbetsgrupper.
  • föreläsningar om psykisk hälsa, stress, friska arbetsplatser m.m. efter önskemål

 
Alingsås KBT har mångårig erfarenhet av karriärvägledning vid psykisk ohälsa, coaching vid omställning för medarbetare /vägledning mot nya arbetsuppgifter och 13 års erfarenhet av samverkan med olika aktörer inom rehabiliteringskedjan (kommuner, företag, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan). Jag har gedigen utbildning inom KBT och är legitimerad psykoterapeut. 
 

Kontakta mig

Vill ni anlita mig så sänd en förfrågan via formuläret eller e-post. Jag kontaktar dig via mail eller telefon, beroende på din förfrågan. .  Jag kontaktar er via mail eller telefon, beroende på din förfrågan. 

Helena Fröjmark, legitimerad psykoterapeut